راهنمای برنامه ریزی سریع دزدگیر پارادوکس سری MG و SP

راهنمای برنامه ریزی سریع دزدگیر پارادوکس سری MG و SP

PARADOX-ASIASHABAKEH

۱-  وارد شدن به محیط برنامه ریزی پارادوکس

۱-۱ ابتدا دکمه ENTER را روی کیپد پارادوکس فشار دهید . سپس کد نصاب که به صورت پیش فرض (۰۰۰۰) می باشد را وارد کنید .

با وارد کردن کد نصاب اگر کی پد LCD دار باشد بر روی صفحه [ ] section نمایش داده می شود و اگر از کی پدهای LED (فاقد صفحه نمایش) استفاده کنید ، چراغ ARM و STAY روی کی پد چشمک خواهد زد سپس با وارد کردن یک عدد سه رقمی وارد بخشی که می خواهید برنامه ریزی کنید شوید مثلا برای برنامه ریزی زون ۱ عدد [۰۰۱] را وارد کنید .

نکته : در این راهنما منظور از محیط برنامه ریزی ، مرحله ای است که بعد از فشردن ENTER و وارد کردن ۰۰۰۰ را وارد آن می شویم .

۲- برنامه ریزی زون ها پارادوکس :

۱-۲ بعد از وارد شدن به محیط برنامه ریزی ( مرحله ۱-۱ ) برای برنامه ریزی زون ۱ عدد ۰۰۱  را وارد کنید .

در این مرحله وارد محیط برنامه ریزی زون یک شده و برای برنامه ریزی زون به ترتیب زیر عمل می کنید :

۲-۲ طبق جدول زیر کد یکی از حالت های زون را وارد کنید .

۲-۳ عدد ۱ را وارد کنید (پارتیشن)

۴-۲ دکمه ENTER را فشار دهید .

مثال : اگر بخواهیم زون ۱ تاخیری شود بعد از وارد شدن به محیط برنامه ریزی به ترتیب زیر اعداد را وارد می کنیم :

۲-۵ با فشردن دکمه ENTER در انتهای مرحله ۴-۲ دستگاه وارد محیط برنامه ریزی زون (۰۰۲)۲ می شود و برای برنامه ریزی آن به ترتیب زون ۱ عمل کنید .

مثال : اگر بخواهیم زون ۲ فوری شود به ترتیب زیر اعداد را وارد می کنیم .

۲-۶ این مراحل را تا هر تعداد زون مورد نیاز ادامه دهید بعد از برنامه ریزی آخرین زون با فشردن دکمه CLEAR از برنامه ریزی زون ها خارج شوید .

نکته : در هر بخش از برنامه ریزی با فشردن یک بار دکمه CLEAR به مرحله قبل (محیط برنامه ریزی ) باز می گردید .

اگر دکمه CLEAR را دوبار فشار دهید کلا از محیط برنامه ریزی خارج می شوید و برای ورود باید بخش ۱-۱ را اجرا کنید .

۳- معرفی زون کی پد پارادوکس

اگر می خواهید از زونی که روی کی پد تعبیه شده است استفاده کنید ( یک زون جانبی) به این ترتیب آن را فعال کنید :

۱-۳ هنگامیکه در محیط برنامه ریزی هستید دکمه پاور ] Ф[ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید .

۳-۲ شماره زونی که می خواهید به کی پد اختصاص دهید را وارد کنید .

(K35 / K32 /K32LCD = / 32 تا  ۰۱  دو رقم / K10 / K636 = 0 تا ۱  یک رقم  )

اگر بعد از نگه داشتن دکمه پاور عدد ۰۵ یا ۵  (با توجه به مدل کی پد ) را وارد کنید می توانید از زون کی پد به عنوان زون شماره ۵ استفاده کنید ، و باید در برنامه ریزی زون ها ( مرحله ۱-۲) عدد ۰۰۵ را وارد و آن را به حالت دلخواه برنامه ریزی کنید .

۴- تنظیم زمان تاخیر دستگاه پارادوکس

زمان ورود (Entery delay)

۴-۱ برای تغییر زمان ورود عدد [۷۱۰] را در محیط برنامه ریزی وارد کنید .

۲-۴ در این مرحله زمان دلخواه که باید سه رقم به ثانیه باشد را وارد کنید ( پیش فرض زمان ورود ۴۵ ثانیه می باشد )

۳-۴ دکمه CLEAR را فشار دهید .

مثال : برای اینکه زمان ورود را به ۱۵ ثانیه تغییر دهیم ، بعد از وارد کردن عدد [۷۱۰] در محیط برنامه ریزی عدد ۰۱۵ را وارد می کنیم .

توضیح : زمان ورود مدت زمانی است که بعد از تحریک هر کدام از زون های تاخیری (کد ۰۱) به کاربر فرصت می دهد تا با وارد کردن کد دستگاه را غیرفعال کند .

زمان خروج (Exit delay)

۴-۴ برای تغییر زمان خروج هنگامیکه در محیط برنامه ریزی هستید عدد [۷۴۵] را وارد کنید . ( پیش فرض ۶۰ ثانیه می باشد )

۵-۴ زمان دلخواه را سه رقم به ثانیه وارد کنید .

۶-۴ دکمه CLEAR را فشار دهید .

مثال : برای اینکه تایم خروج را به ۲۰ ثانیه تغییر بدهیم بعد از وارد کردن عدد [۷۴۵] در محیط برنامه ریزی عدد ۰۲۰ را وارد می کنیم . در این صورت با وارد کردن کد کاربر ، دستگاه پس از سپری شدن ۲۰ ثانیه فعال می شود .

توضیح : زمان خروج مدت زمانی است که بعد از وارد کردن کد ، به کاربر فرصت میدهد تا دستگاه با تاخیر فعال شود .

۵- معرفی زون بی سیم پارادوکس ( در صورت استفاده از چشم های بی سیم برای سری SP + RTX3*  و MG  )

۱-۵ عدد [۰۶۱]را برای زون اول در محیط برنامه ریزی وارد کنید .

۲-۵ شماره ۶ رقمی سریالی (SN) که روی لیبل داخل چشم نوشته شده است را وارد کنید یا دو بار سوئیچ تمپر چشم را فشار دهید .

۳-۵ وارد معرفی زون بعدی شده (۰۶۲) و برای معرفی چشم در زون دوم سریال آن را وارد کنید .

۴-۵ تا هر تعداد مورد نیاز ، سریال چشم ها را به ترتیب از [۰۶۱] برای زون یک الی [۰۹۲] برای زون ۳۲ وارد کنید و در انتها با فشردن دکمه CLEAR به محیط برنامه ریزی بازگردید.

توضیح : سریالی که در [۰۶۱] وارد می شود در زون ۱ قرار می گیرد و برای برنامه ریزی حالت آن به [۰۰۱] section می رویم . به همین ترتیب [۰۶۲] زون ۲ ، [۰۶۳] زون ۳ …. الی [۰۹۲] که زون ۳۲ می باشد .، ولی اگر بر فرض از ۲ زون با سیم هم استفاده کرده اید ، از section[061],[062] استفاده نکنید و برای معرفی زون های بی سیم از section[063] به بعد استفاده کنید .

  • RTX3 ماژول جانبی است که با اضافه کردن آن به سری sp می توان از امکانات بی سیم استفاده کرد.

۶– معرفی ریموت کنترل به دستگاه ( مربوط به سری SP + RTX3  و MG  )

۱-۶ برای معرفی ریموت به دستگاه عدد [۶۵۱] را در محیط برنامه ریزی وارد کنید .

۲-۶ در این مرحله شماره سریال ریموت (SN که پشت ریموت حک شده است) را وارد کنید ، یا اینکه در این مرحله (۶-۱) یکی از دکمه های ریموت را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید و بعد از شنیدن صدای بیپ دکمه را رها کرده و دوباره دکمه را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید .

۳-۶ برای معرفی ریموت های بعد از اعداد [۶۵۲] الی [۶۸۲] استفاده کنید .

۷- ریست کردن دستگاه پارادوکس

۷-۱ برای ریست کردن برنامه های دستگاه و برگرداندند به حالت کارخانه عدد [۹۵۰] را در محیط برنامه ریزی وارد کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید . بعد از گذشت چند ثانیه تنظیمات دستگاه به حالت کارخانه ای در می آید .

۲-۷ برای ریست کردن ماژول های دستگاه و رفع خرابی ماژول ها ، عدد [۹۵۵] را در محیط برنامه ریزی وارد کنید .(برنامه ریزی که روی دستگاه انجام داده اید هیچ تغییری نمی کند و فقط ماژول های متصل به دستگاه اسکن می شود )

۸- تنظیمات جزئی دستگاه پارادوکس

۱-۸ فعال کردن پارتیشن ۲:

کد [۷۰۰] را در محیط برنامه ریزی وارد کرده و با فشردن عدد ۱ آپشت ۱ را فعال کنید ، سپس دکمه ENTER را فشار دهید .

۲-۸ فعال کردن صدای آژیر در هنگام روشن و خاموش کردن دستگاه با ریموت :

کد [۷۰۴] را در محیط برنامه ریزی وارد کنید و با فشردن عدد۴  آپشن ۴ را فعال کنید ، سپس ENTER را فشار دهید .

۳-۸ تعویض کد نصاب (۰۰۰۰)

کد [۳۹۷] را در محیط برنامه ریزی وارد کرده ، سپس کد دلخواه جدید را وارد کنید .

۴-۸ تغییر زمان آژیر

کد [۷۴۷] را در محیط برنامه ریزی وارد کرده و زمان دلخواه را سه رقم به دقیقه وارد کنید(پیش فرض ۰۰۴)

۵-۸ تغیر کد کاربر (۱۲۳۴)

کد [۳۹۹] را در محیط برنامه ریزی وارد کرده و سپس کد دلخواه را وارد می کنیم .

۹- خطاهای سیستم پارادوکس

چناچه در هر یک از اجزای سیستم ایرادی بوجود آید دکمه (TBL) یا Trouble Displaye روشن می شود . وقتی این دکمه را فشار دهید یک یا چند دکمه روشن می شود که بعضی از ایرادات اصلی بدین صورت می باشند :

دکمه ۱ : باطری زونهای بی سیم ضعیف شده است

دکمه ۲ : ایراد برق یا باطری :

– ضعف یا خرابی باطری

– قطع برق اصلی شهر یا خرابی ترانس

– اتصال کد کوتاه خروجی تغذیه AUX

– قطع برق صفحه کلید بی سیم

– خرابی یا ضعیف باطری صفحه کلید بی سیم

– قطع برق آژیر بی سیم

– ضعف یا خرابی باطری آژیر بی سیم

دکمه ۳ : خطای آژیر :

– قطع شدن آژیر

– اتصال کوتاه بودن آژیر

.

.

.

دکمه ۸- Timer Loos ساعت و تاریخ وارد شود

دکمه ۹- sleep خطای کی پد یا اتصال کی پد

 

ویدئو معرفی شرکت پارادوکس:

 


مطلب مرتبط:

معرفی شرکت پارادوکس(paradox)

دیدگاهتان را بنویسید