دستگاه رکوردر

دسامبر 23, 2017

UNIVIEW NVR201-04Eدستگاه ضبط یونی ویو

UNIVIEW  NVR201-04E NVR201-04E پشتیبانی از فرمت های H.264 و H.265 برای ضبط تصاویر ۴ کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR201-08Eدستگاه یونی ویو

UNIVIEW NVR201-08E NVR201-08E پشتیبانی از فرمت های H.264 و H.265 برای ضبط تصاویر ۸کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های منطق […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR201-04EPدستگاه ضبط یونی ویو

UNIVIEW NVR201-04EP NVR201-04EP پشتیبانی از فرمت های H.264 و H.265 برای ضبط تصاویر ۴کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های منطق […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR202-08Eدستگاه ضبط یونی ویو

UNIVIEW NVR202-08E NVR202-08E ۸ کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های منطق با استاندارد ONVIF دارای خروجی تصویر VGA و HDMI […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR202-08EPدوربین یونی ویو

UNIVIEW NVR202-08EP NVR202-08EP ۸ کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های منطق با استاندارد ONVIF دارای ۱ خروجی تصویر VGA و […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR202-16EPدستگاه یونی ویو

UNIVIEW NVR202-16EP NVR202-16EP ۱۶ کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های منطق با استاندارد ONVIF دارای ۱ خروجی تصویر VGA و […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR301-04Eدستگاه ضبط یونی ویو

UNIVIEW NVR301-04E NVR301-04E پشتیبانی از فرمت های H.264 و H.265 برای ضبط تصاویر ۴ کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR301-08Eدستگاه ضبط یونی ویو

UNIVIEW NVR301-08E NVR301-08E پشتیبانی از فرمت های H.264 و H.265 برای ضبط تصاویر ۸ کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه ضبط تصویر تا کیفیت ۸ […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR301-08-P8دستگاه یونی ویو

UNIVIEW NVR301-08-P8 NVR301-08-P8 پشتیبانی از فرمت های H.264 و H.265 برای ضبط تصاویر سازگار با دوربین برند های منطبق با استاندارد ONVIF ۸ کانال ورودی برای […]
دسامبر 26, 2017

UNIVIEW NVR302-08E-P8دستگاه یونی ویو

UNIVIEW NVR302-08E-P8 NVR302-08E-P8 سازگار با دوربین برند های منطبق با استاندارد ONVIF ۸ کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه دارای ۱ خروجی تصویر VGA و۱ […]
دسامبر 26, 2017

EUNIVIEW NVR302-16E-P8دستگاه یونی ویو

EUNIVIEW NVR302-16E-P8 NVR302-16E-P8 پشتیبانی از فرمت های ۲۶۴ و H.265 برای ضبط تصاویر سازگار با دوربین برند های منطق با استاندارد ONVIF ۱۶کانال ورودی برای دوربین […]
دسامبر 26, 2017

EUNIVIEW NVR302-16E-P16دستگاه یونی ویو

EUNIVIEW NVR302-16E-P16 ۳۰۲-۱۶E-P16 پشتیبانی از فرمت های ۲۶۴ و H.265 برای ضبط تصاویر سازگار با دوربین برند های منطق با استاندارد ONVIF ۱۶کانال ورودی برای دوربین […]
دسامبر 26, 2017

EUNIVIEW NVR304-16Eدستگاه ضبط یونی ویو

EUNIVIEW NVR304-16E NVR304-16E پشتیبانی از فرمت های H.264 و H.265 برای ضبط تصاویر ۱۶کانال ورودی برای دوربین های تحت شبکه سازگار با دوربین برند های منطق […]
×

سلام

جهت ارتباط با کارشناس فروش کافیست بر روی کارشناس مورد نظر خود کلیک کنید.

×