نام پروژه:

برگزاری سمینار آموزشی سیستم های نظارتی تحت شبکه در دانشگاه آزاد اسلامی

توضیح پروژه:

برگزاری سمینار آموزشی سیستم های نظارتی تحت شبکه در دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری دوره آموزشی سیستم های نظارتی تحت شبکه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد اصفهان به مناسب هفته پژوهش در پاییز ۹۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید