نام پروژه:

سیستم نظارتی مسابقات رباتیک بارمان کاپ دانشگاه اصفهان

توضیح پروژه:

پیاده سازی سیستم نظارتی و ویدئو چک مسابقات رباتیک بارمان کاپ دانشگاه اصفهان

 

 

برند دوربین : UNIVIEW

کارفرما : شرکت فن گستران رباتیک بارمان

محل نصب : دانشگاه اصفهان – سالن نیلفروش زاده

تاریخ اجرا : تابستان ۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید