گزارش موسسه آماری IHS : رشد بازار دوربین مداربسته در خاورمیانه

رشد بازار دوربین مداربسته در خاورمیانه در گزارشهای اخیر موسسه آماری IHS، بازار تجهیزات نظارت تصویری و دوربینهای مداربسته خاورمیانه تا سال ۲۰۲۰ رشدی ۸ درصد را تجربه خواهد کرد. […]