دوربین هایک نمایندگی اصفهان

دسامبر 27, 2017

HIKVISION DS-2CD2042F-Iدوربین هایک ویژن

HIKVISION DS-2CD2042F-I ۲CD2042F-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین بولت (Bullet) رزولوشن: ۴MP دید در شب: ۳۰متر نوع لنز: لنز ثابت ۲٫۸mm, لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 27, 2017

HIKVISION DS-2CD2052F-Iدوربین هایک ویژن

HIKVISION DS-2CD2052F-I ۲CD2052F-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین بولت (Bullet) رزولوشن: ۵MP دید در شب: ۳۰متر نوع لنز: لنز ثابت ۲٫۸mm, لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 27, 2017

HIKVISION DC-2CD2120F-Iدوربین هایک ویزن

HIKVISION DC-2CD2120F-I ۲CD2120F-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین دام (Dome) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۲۰متر نوع لنز: لنز ثابت ۲٫۸mm, لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 27, 2017

HIKVISION DC-2CD2120F-ISدوربین هایک ویژن

HIKVISION DC-2CD2120F-IS ۲CD2120F-IS سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین دام (Dome) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۲۰متر نوع لنز: لنز ثابت ۲٫۸mm, لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 27, 2017

HIKVISION DC-2CD2122FWD-I

HIKVISION DC-2CD2122FWD-I ۲CD2122FWD-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین دام (Dome) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۲۰متر نوع لنز: لنز ثابت ۲٫۸mm, لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 27, 2017

HIKVISION DC-2CD2122FWD-ISدوربین هایک ویژن

HIKVISION DC-2CD2122FWD-IS ۲CD2122FWD-IS سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین دام (Dome) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۲۰متر نوع لنز: لنز ثابت ۲٫۸mm, لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 31, 2017

HIKVISION DC-2CD2120F-Iدوربین هایک ویژن

HIKVISION DC-2CD2120F-I ۲CD2120F-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین دام (Dome) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۲۰متر نوع لنز:  لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور مورد نیاز: ۰٫۰۱ […]
دسامبر 31, 2017

HIKVISION DS-2CD2022WD-Iدوربین هایک ویژن

HIKVISION DS-2CD2022WD-I ۲CD2022WD-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین بولت (Bullet) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۳۰متر نوع لنز: لنزاپتیکال۶mm.لنز۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور مورد نیاز: ۰٫۰۱ لوکس […]
دسامبر 31, 2017

HIKVISION DS-2CD2042WD-Iدوربین هایک ویژن

HIKVISION DS-2CD2042WD-I ۲CD2042WD-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین بولت (Bullet) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۳۰متر نوع لنز: لنزاپتیکال۶mm.لنز۴mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور مورد نیاز: ۰٫۰۱ لوکس […]
دسامبر 31, 2017

HIKVISIN DS-2CD2322WD-Iدوربین هایک ویژن

HIKVISIN DS-2CD2322WD-I ۲CD2322WD-I تم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین دام (Dome) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۳۰متر, EXIR نوع لنز: لنز ثابت ۲٫۸mm, لنز ثابت ۴mm جنس بدنه: پلاستیکی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 31, 2017

HIKVISIN DS-2CD2622FWD-ISدوربین هایک ویژن

HIKVISIN DS-2CD2622FWD-IS ۲CD2622FWD-IS سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین بولت (Bullet) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۳۰متر نوع لنز: لنز وریفوکال ۲٫۸mm ~ 12mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
دسامبر 31, 2017

HIKVISIN DS-2CD2652FWD-IZSدوربین هایک ویژن

HIKVISIN DS-2CD2652FWD-IZS ۲CD2652FWD-IZS سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین بولت (Bullet) رزولوشن: ۵MP دید در شب: ۳۰متر نوع لنز: لنز موتور دار ۲٫۸mm ~ 12mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل […]
دسامبر 31, 2017

HIKVISIN DS-2CD2720F-Iدوربین هایک ویژن

HIKVISIN DS-2CD2720F-I ۲CD2720F-I سیستم دوربین: شبکه نوع دوربین: دوربین دام (Dome) رزولوشن: ۲MP دید در شب: ۳۰متر نوع لنز: لنز وریفوکال ۲٫۸mm ~ 12mm جنس بدنه: فلزی استاندارد حفاظت بدنه: IP66 حداقل نور […]
×

سلام

جهت ارتباط با کارشناس فروش کافیست بر روی کارشناس مورد نظر خود کلیک کنید.

×