P2P-system

P2P (سیستم ابری) چیست؟

P2P (سیستم ابری) چیست؟ یکی از قابلیت های جدید در شبکه های امروزی استفاده از سیستم های ابری یا Cloud می باشد. در دستگاه های ضبط تصویر اعم از DVR […]