نرم افزار مدیریت تصاویر CMS3.0_Eng_V1.0.0.11

نرم افزار CMS3 یکی از نرم افزار های مدیریت تصاویر سیستم های حفاظتی و نظارتی می باشد. این نرم افزار امکان اضافه نمودن دستگاه و دوربین ها را از طریق […]