compressio_asiashabakeh

پهنای باند و تاثیر آن بر روی سیستم های نظارت تصویری

پهنای باند و تاثیر آن بر روی سیستم های نظارت تصویری پهنای باند از جمله مباحث اساسی و تقریبا پیچیده در صنعت نظارت و حفاظت تصویری است. این مقاله مجالی […]